Over erfpachtVoor het behoud van het karakter van het Twickel-erf

Veel boerderijen op Landgoed Twickel liggen op erfpachtgrond en hebben tegenwoordig uitsluitend nog een woonfunctie. Deze woonboerderijen zijn meestal door de Stichting Twickel in erfpacht uitgegeven. Hierbij zijn de opstallen eigendom geworden van de bewoner. De grond blijft onderdeel van het landgoed.

Duurzame instandhouding:
De woningen worden gerealiseerd op erfpachtgrond. Dat betekent dat het bezit van die grond bij de erfpachter blijft, maar het gebruik en genot bij jou als pachter. Als verpachter treedt Landgoed Twickel op. Door de kavels in erfpacht uit te geven, genereert het landgoed inkomsten voor een duurzame instandhouding van het landgoed.

Exclusief gebruik:
Via een erfpachtovereenkomst met een 30 jarige looptijd ben jij als bewoner verzekerd van het duurzame gebruik. In de erfpachtovereenkomst zijn de nodige bepalingen opgenomen die er voor moeten zorgen dat het karakter van het Twickel-erf behouden blijft. Het gemeenschappelijke erf wordt in exclusief gebruik aan jou en jouw buren als pachters uitgegeven.

Fiscaal aftrekbaar:
De  woningen worden door middel van het afhankelijke opstalrecht volledig eigendom van de koper. Het is goed te weten dat de erfpachtcanon fiscaal aftrekbaar is.

Bekijk de diverse erven van Landgoed Twickel.