StappenplanErfpacht op Landgoed Twickel

Een woning kopen gelegen op grond in erfpacht van Twickel. Wat houdt dit in?

Erfpacht is een ‘zakelijk recht’. Dat betekent dat het is verbonden aan een onroerende zaak. Erfpacht is ook een ‘gebruiksrecht’. Dat betekent dat je de opstal koopt – dat je de ondergrond daarvoor gebruikt, maar de ondergrond in bezit blijft van Landgoed Twickel.

Voor erfpacht betaal je een periodieke vergoeding aan Twickel zijnde de eigenaar en dus ‘erfverpachter’. Deze vergoeding heet canon. Je betaalt Twickel de erfpachtcanon als vergoeding voor het gebruik van de grond.

Er wordt een contract aangegaan voor de duur van ca. 30 jaar. Gedurende de duur van het contract betaal je het voor deze periode vastgestelde canonbedrag aan Twickel. Je kunt een maandelijkse of jaarlijkse canonbetaling zien als een rentevergoeding. Deze mag je, net als de hypotheekrente, aftrekken van jouw belastingaangifte. Op belastingdienst.nl kun je hier meer over lezen.

Bewoners van Landgoed Twickel zorgen er samen middels erfpacht voor dat natuurschoon en het landschappelijke karakter behouden blijft.

Wil jij wonen op Twickel? Bekijk dan welke erven beschikbaar zijn.

Stap 1
Geef via deze link aan in welk project je geïnteresseerd bent. We zullen je dan informeren zodra de verkoop start.
1
Stap 2
Zodra de verkoop van een object start zullen wij je informeren en voorzien van alle relevante digitale informatie. 
2
Stap 3
Bij een nieuwbouwproject word je uitgenodigd voor een gesprek met de makelaar. Deze zal jouw bij voorkeur op voorhand overlegde vragen beantwoorden. Bij een bestaande woning spreken wij graag een bezichtiging ter plaatse af.
3
Stap 4
Indien je geïnteresseerd bent wordt jou gevraagd hiervoor een voorstel te doen. De makelaar zal je over de procedure hieromtrent informeren.
4
Stap 5
Je gaat op een landgoed wonen waar de bewoners elkaars “noabers” zijn. Een voorstelbrief of kennismakingsgesprek met de rentmeester van Landgoed Twickel is dan ook onderdeel van de toewijzingsprocedure.
5
Stap 6
Bij nieuwbouw sluit je een erfpachtovereenkomst met Stichting Twickel en een aanneemovereenkomst met de aannemer. Bij een bestaande woning sluit je een erfpachtovereenkomst met Stichting Twickel.
6
Stap 7
Bij nieuwbouw maak je kennis met de architect/aannemer en hiermee maak je de woning geheel naar eigen wens. Uiteraard in overleg met Stichting Twickel om ervoor te zorgen dat de woning past binnen het landgoed.
7